O nás

Biodiversity Heritage Library for Europe


Světové knihovny, zvláště ty, které jsou součástí přírodovědeckých muzeí a botanických zahrad společně obsahují většinu publikovaných informací o výzkumech a následných popisech biodiversity. Toto bohatství je v současnosti téměř nemožné efektivně využít k vědeckým účelům, ale i výuce, taxonomickému studiu, ochraně přírody, managementu ochrany přírody atd. Mnohé staré tisky jsou vzácné, mají omezené rozšíření a jsou k dispozici jen ve velmi málo knihovnách. Projekt Biodiversity Heritage Library, který vznikl v USA, se systematicky pokouší odstranit tento problém.

Projekt Biodiversity Heritage Library (BHL), který vznikl v roce 2007 USA, se systematicky pokouší odstranit tento problém. V květnu roku 2009 vznikl ambiciózní a inovativní projekt s titulem Biodiversity Heritage Library for Europe (BHL-Europe), který je řízen Přírodovědeckým muzeem v Berlíně (Museum für Naturkunde Berlin). Konsorcium se skládá z 26 nejdůležitějších evropských muzeí a botanických zahrad a dvou institucí z USA. Je dále doplněn o infrastruktury IT, velké knihovny, univerzity a je otevřen také dalším institucím. Projekt je financován v rámci programu eContentplus a bude trvat 36 měsíců.

HR_bhl-europe_team

Ve spolupráci s kolegy z USA se dvacet šest evropských institucí rozhodlo uvést ambiciózní a inovativní projekt s titulem Biodiversity Heritage Library for Europe (BHL-Europe), který je řízen Přírodovědeckým muzeem v Berlíně (Museum für Naturkunde Berlin). Projekt začal 1. května 2009, je financován v rámci programuProjekt spojuje současné digitální sbírky biodiversitní literatury z celé Evropy do jednoho volně přístupného portálu. Bude obsahovat inovativní vyhledávací funkce požadované uživateli. Portál bude opatřen mnohojazyčným interface umožňujícím vyhledávání v evropských jazycích.

Zároveň bude všechna literatura zpřístupněna pomocí evropské digitální knihovny EUROPEANA. Široká veřejnost, specialisté i politici budou mít vůbec poprvé mít příležitost neomezeného přístupu k tomuto zásadnímu zdroji. Všichni budou mocí získávat informace o živočiších, rostlinách studovat vzácné původní práce významných badatelů jako byl Charles Darwin nebo Alexander von Humboldt. Budou moci obdivovat umělecké ilustrace z publikací ze 17. a 18. století. Orgány ochrany přírody budou mít nový nástroj, který budou moci použít ke sbírání dat o vzácných a ohrožených organizmech za účelem plánování lepší strategie jejich ochrany. Hlavním zaměřením projektu není výzkum a vývoj. Jako součást sítě Best Practice Network jsou hlavní cíle projektu zaměřeny na spolupráci existujících sbírek, na zavedení technologických řešení, na vyhledávání, zpřístupnění a dlouhodobé uložení digitalizovaných objektů. Projekt BHL-Europe není zaměřen na samotnou digitalizaci, která je v kompetenci každé ze zúčastněných institucí. Nicméně projekt může sloužit jako strategická podpora cílů implementace digitalizačních programů. Věříme, že v rámci projektu budeme schopni zlepšit stávající situaci s financováním digitalizace v celé Evropské unii.

Struktura projektu

WP 1 - Koordinace projektu a management


Cíle: Zajistit, aby se projekt držel pravidel a regulí a finančních propozic programu eContentplus; zakotvit projekt v evropské biodoversitní komunitě.

Technické cíle: Realizovat projekt podle pracovního plánu, zajistit tok informací mezi partnery; zajistit zdárný vývoj projektu; garantovat včasné odevzdání deliverables.

QA cíle: Zajistit prověřitelný vývoj projektu a závazně smluvenou kvalitu výstupů, které budou mít hmatatelné dopady na cíle programu eContentplus.

WP 2 - Analýza doménového obsahu a management procesu přírůstku obsahu


Cíle: Vytvořit bibliografický databázový systém, uložiště metadat a internetový systém managementu obsahu. Zajistit, aby všechna relevantní biodiversitní literatura byla skenována podle prioritního seznamu; zajistit aby všichni poskytovatelé obsahu souhlasili s technickou architekturou projektu; zajistili efektivní skenování ve všech institucích poskytujících obsah; zajistit spojení s EUROPEANOU; zajistit rozšiřování sítě poskytovatelů obsahu.

WP 3 - Technologická implementace


Cíl: Management a koordinace technologického vývoje a s ním spojených standardů, které dovolí celoevropské a mnohojazyčné rozšíření BHL-Europe. Technologická implementace se bude koncentrovat na inovativní aplikace prověřených technologií, aby mohla dodávat stabilní a udržitelná řešení.

WP 4 - Reprodukční práva


Cíl: Management a koordinace reprodukčních práv v rámci BHL-Europe a smlouvy s majiteli práv; zajistit, aby BHL-Europe, EUROPEANA a BHL užívaly společné přístupy a společné smlouvy, takové, které by umožnily výměnu dat mezi těmito partnery bez dalších právních zásahů.

Většina materiálu, který je digitalizován partnery je z veřejné oblasti nebo takového typu, na který se již reprodukční práva nevztahují. Takový materiál zůstane veřejný a bezplatně přístupný všem uživatelům.

WP 5 - Propagace, exploitace a evaluace


Cíle: Vyvinout PR strategii; zajistit osvětu a akčnost projektu ve společnosti a mezi zainteresovanými podílníky ve státech Evropské unie; zajistit účinnou propagaci projektu, jeho cílů a výsledků u cílových skupin; zajistit dobrou komunikaci s evropskou vědeckou komunitou.

Cíle prezentace a demonstrace: Zajistit propagaci výsledků projektu na konferencích, veřejných vystoupeních a v síti partnerů konsorcia.

Cíle exploitace: Zajistit implementaci výsledků projektu do dalších projektů, iniciativ, institucí a zemí.

Cíle evaluace: Monitorovat úroveň využití BHL-Europe; provádět průzkumy mezi uživateli portálu.