The Biodiversity Heritage Library for Europe (BHL-Europe)

BHL-Europe je tříletý projekt, na kterém spolupracuje 28 hlavních přírodovědeckých muzeí, botanických zahrad a dalších institucí.


Knihovny evropských přírodovědeckých muzeí společně s knihovnami botanických zahrad obsahují hlavní část přírodovědecké literatury dokumentující výzkumy biodiversity. Přístup k digitalizované formě tohoto dědictví je však obtížný. Cílem projektu BHL-Europe je zpřístupnění informací o biodiversitě na internetu zlepšením spolupráce jednotlivých přírodovědeckých digitálních knihoven.

Dále projekt poskytne mnohojazyčný přístup k obsahu informací o biodiversitě pomocí portálu BHL-Europe se speciálními biologickými funkcemi pro vyhledávání a prostřednictvím portálu
EUROPEANA.

Ilustrace k publikacím, které jsou vystaveny na této stránce ukazují příklady bohatého materiálu, který bychom rádi zpřístupnili veřejnosti.

BHL-Europe je součástí Best Practice Network. Je podporovaný Evropskou komisí v programu eContent
plus, jako součást i2010 policy.