Europas bibliotek for biodiversitetsarven (BHL-Europe)

BHL-Europe er et 3 årigt projekt, der involverer 28 store naturhistoriske museer, botaniske haver og andre samarbejdende institutioner.


Bibliotekerne i de europæiske naturhistoriske museer og botaniske haver besidder samlet størstedelen af verdens offentliggjorte viden om opdagelsen og den efterfølgende beskrivelse af den biologiske mangfoldighed. Imidlertid er digital adgang til denne viden vanskelig. Formålet med BHL-Europe-projektet er at stille Europas biodiversitet-information til rådighed for alle ved at forbedre interoperabiliteten mellem de europæiske digitale biodiversitet-biblioteker.

Desuden vil projektet give en flersproget indgang til biodiversitetsindhold gennem BHL-Europe webportalen med specifikke biologiske funktionaliteter til søgning og hentning og via EUROPEANA portalen.

Litteraturillustrationerne vist på denne hjemmeside viser nogle eksempler på det rige biodiversitetsmateriale, som vi gerne vil gøre tilgængelige for verden.

BHL-Europe er et Best Practice Netværk, finansieret af Europa-Kommissionen under eContentplus-programmet, som en del af i2010-politikken.