Intellektuelle ejendomsrettigheder

Hovedformålet med BHL-Europe-projektet er at gøre biodiversitetviden gratis tilgængelig for et bredt spektrum af slutbrugere. Den værdi projektet leverer, er ikke blot at gøre værker tilgængelige online, men at gøre dem tilgængelige gratis. Derfor er forståelsen af overvejelserne ang. intellektuelle ejendomsrettigheder afgørende for at nå dette mål.

Formålet med denne sammenfatning er at skitsere intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) faktorer, der skal overvejes i forhold til scanning og online-visning af BHL-Europe projektpartneres biblioteketers biodiversitetssamlinger. Scanning af ophavsretligt beskyttede værker og gøre dem offentligt tilgængelige uden behørig hensyntagen til rettigheder, ejerskab og tilladelser udgør alvorlige risici.

Overholdelse af BHL-Europe‘s principper og krav ang. intellektuelle ejendomsrettigheder er afgørende for succes og for projektets bæredygtighed. Alle BHL-Europe partnere må derfor forstå følgende:

  • BHL-Europe‘s partnere er ansvarlige for at levere bidrag og data til projektet, der ikke krænker tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder.

  • BHL-Europe‘s aktiviteter krydser mange retssystemer med hensyn til de involverede partnere, oprindelse af materiale, der skal scannes og gældende lovgivning om intellektuelle ejendomsrettigheder. Det er derfor nødvendigt for projektpartnere at kende den relevante lovgivning i deres eget land.

  • Projektet deler sine data (og noget indhold) med andre projekter, herunder BHL, EOL og Europeana. Det er vigtigt, at projektpartnerne sikrer sig, at de værker og data, de stiller til rådighed for BHL-Europe også er autoriseret til deling med hinanden og disse andre projekter.

  • BHL-Europe-partnerne skal sikre, at digitalt indhold som er stillet til rådighed for projektet, er autoriseret under „Creative Commons“ gratis-adgang-vilkår som angivet i projektets Beskrivelse af arbejdet til Europa-Kommissionen.

  • Hverken projektet BHL-Europe eller bidragyderne af data/indhold vil søge at hævde nogen intellektuelle ejendomsrettigheder over digitale kopier af offentligt tilgængelige originale værker. Originalt offentligt tilgængeligt materiale kan genanvendes eller udnyttes af alle, der ønsker at bruge det, herunder uddannelsesinstitutioner, ikke-kommercielle og kommercielle brugere.

  • Anvendelse af tekniske beskyttelsesforanstaltninger, f.eks synlige digitale vandmærker eller kopiforebyggelse er ikke kompatibelt med BHL-Europe‘s principper om gratis adgang. Sådanne håndhævelsesteknologier kan ikke respektere eller anerkende de subtile og subjektive begreber om fair handel eller loyalt brug eller andre undtagelser fra de monopolrettigheder som ophavsretten giver.

  • Hverken data eller indhold, der leveres til BHL-Europe kan være begrænset af abonnementer eller anden adgangskontrol, som kræver betaling.

Nye BHL-Europe partnere vil blive bedt om at underskrive et forståelsesnotat, der nærmere beskriver de vilkår, som gælder for indhold og data der stilles til rådighed for projektet. BHL-Europe vil give projektpartnere en IPR vejledning om „best practise“, der indeholder yderligere oplysninger om IPR risikostyring, rettighedstilladelser, rettidig omhu og „Creative Commons“ tilladelser/autorisation.