Om os

Europas bibliotek for biodiversitetsarven (BHL-Europe)

 

Verdens biblioteker, især dem på naturhistoriske museer og i botaniske haver besidder samlet størstedelen af verdens offentliggjorte viden om opdagelsen og den efterfølgende beskrivelse af den biologiske mangfoldighed. På nuværende tidspunkt er denne rigdom af viden kun tilgængelig for de få mennesker, der kan få direkte adgang til disse publikationer. Mængden af biodiversitetsviden tilbageholdes derfor rent faktisk fra brug af en bred vifte af videnskabelige anvendelser, som omfatter forskning, uddannelse, taksonomiske studier, bevarelse af biodiversitet, forvaltning af beskyttede områder, sygdomsbekæmpelse og vedligeholdelse af forskellige økosystemfunktioner. Meget af den tidlige offentliggjorte litteratur er sjælden eller har begrænset global udbredelse og fås kun på meget få biblioteker.

Projektet Biodiversity Heritage Library (BHL), der blev lanceret i USA i 2007, forsøger systematisk at løse dette problem. I maj 2009 blev det ambitiøse og innovative EU-projekt 'Biodiversitet Heritage Library for Europe‘ (BHL-Europe) lanceret. BHL-Europe koordineres af Museum für Naturkunde Berlin, Tyskland, og kombinerer indsatsen fra 26 europæiske og 2 amerikanske institutioner. BHL-Europe konsortiet består af vigtige europæiske naturhistoriske museer, botaniske haver, biblioteker, universiteter, biodiversitetsinitiativer og IT-virksomheder. Projektet er finansieret inden for rammerne af det europæiske program eContentplus i 36 måneder. 

HR_bhl-europe_team

Projektet samler eksisterende digitale samlinger af biodiversitetslitteratur fra hele Europa. Det vil give adgang ved hjælp af en flersproget webportal med innovative søgefunktioner, der letter hurtig adgang til alle de oplysninger, der kræves af brugerne. Grænsefladen af portalen vil være flersproget og dermed give brugerne mulighed for at søge på deres modersmål. Ud over den fælles biodiversitetsportal vil al litteratur være tilgængelig via det europæiske digitale bibliotek - EUROPEANA. For første gang vil den brede offentlighed, forskere og beslutningstagere have ubegrænset adgang til denne vigtige kilde til information. Alle vil være i stand til at få førstehåndsoplysninger om dyr og planter, studere sjældne, originale værker af store videnskabsmænd som Charles Darwin eller Alexander von Humboldt, og beundre kunst i publikationer fra det 17. eller 18. århundrede. Miljøorganisationer vil have et redskab til indsamling af data om sjældne eller truede arter med henblik på at producere bedre planer for beskyttelsesstrategier. Hovedfokus i projektet er ikke forskning og udvikling. Som et bedst-praksis-netværk er interoperabilitet mellem de eksisterende arkiver og gennemførelse af eksisterende teknologiske løsninger for søgning og hentning samt langsigtet bæredygtighed af digitaliserede objekter de vigtigste mål for projektet. BHL-Europe er ikke selv fokuseret på at digitalisere, dette er inden for hvert EU-medlems kompetence. Men projektet kan tjene som en støtte til gennemførelsen af digitaliseringsprogrammer. Vi håber, at vi inden for rammerne af BHL-Europe kan forbedre den nuværende situation med hensyn til finansiering af digitalisering i EU.
 

Projektstruktur

 

WP 1 - projektkoordinering og ledelse

Administrative mål: Sikre konsortiets overholdelse af regler, forskrifter og finansielle retningslinjer for eContentplus-programmet; etablere projektet i det europæiske biodiversitetsfællesskab.

Teknisk mål: Gennemføre projektet, som beskrevet i arbejdsplanen; sikre udveksling af information og kommunikation mellem partnerne; sikre fremskridt i projektet; garantere rettidige leverancer.

QA målsætning: Sikre verificerbare fremskridt i projektet og være forpligtet til høj kvalitet, der har konkret betydning for eContentplus-programmets mål.

 

WP 2 - Analyse af domæneindhold og styring af dataanskaffelsesprocessen

Formål: Etablere bibliografiske databasesystemer, metadata opbevaringssteder og web-baseret content management systems. Sikre at al relevant biodiversitetslitteratur er noteret for at blive scannet efter en prioriteret liste; sikre at alle indholdsleverandører er enige om den tekniske opbygning af projektet; sikre en effektiv scanning hos de deltagende institutioner; sikre forbindelsen til EUROPEANA; sikre udvidelse af deltagernetværket.

 

WP 3 - Teknologisk implementering

Mål: Ledelse og koordinering af teknologisk udvikling og tilhørende standarder for at give mulighed for et pan-europæisk, distribueret og flersproget BHL-Europe. Den teknologiske implementering vil koncentreres om innovativ anvendelse af afprøvede teknologier til at levere stabile og bæredygtige løsninger.

 

WP 4 - Intellektuelle ejendomsrettigheder

Mål: Ledelse og koordinering af rammerne for de intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) for BHL-Europe og aftaler med rettighedshaverne. Sikre at BHL-Europe, EUROPEANA, og BHL bruger fælles tilgange og fælles aftaler, således at data kan udveksles mellem disse partnere uden yderligere rettighedsaktivitet.

NB: Størstedelen af det materiale, der digitaliseres af partnerne er offentligt tilgængeligt, hvor rettighederne er udløbet. Dette materiale vil forblive offentligt eje og være frit tilgængeligt for alle brugere.

 

WP 5 - Formidling, udnyttelse og evaluering

Formidlingsmål: Udvikle formidlingsstrategi; vække opmærksomhed, forståelse og handling om projektet blandt Fællesskabet og de berørte parter i EU-medlemsstater; sikre en effektiv formidling af projektets mål og resultater til målgruppen; sikre en god kommunikation inden for det europæiske videnskabelige samfund.

Præsentations- og demonstrationsmål: Sikre formidling af projektets resultater på konferencer, offentlige arrangementer og blandt konsortiets medlemmer.

Udnyttelsesmålsætning: Sikre implementering af projektets resultater i andre projekter, initiativer, institutioner og lande.

Evalueringsmålsætning: Overvågning af brugen af BHL-Europe; undersøgelse af webportalens brugere.