Oplysninger til partnere

BHL-Europe i en nøddeskal

BHL-Europe Vision: Opbyg et digitalt biblioteket for biodiversitetslitteratur med fri adgang.


Hvad er BHL-Europe?

Europas bibliotek for biodiversitetsarven (BHL-Europe) er et ambitiøst og innovativt program finansieret af Europa-Kommissionen, som blev startet den 1. maj 2009. BHL-Europe sigter mod et digitalt globalt bibliotek om liv ved at samle eksisterende digitale samlinger af biodiversitetslitteratur fra hele Europa i en frit tilgængelig online portal.

Hvorfor har vi brug BHL-Europe?

Bibliotekerne i de europæiske naturhistoriske museer og botaniske haver besidder samlet størstedelen af verdens offentliggjorte viden om opdagelsen og den efterfølgende beskrivelse af den biologiske mangfoldighed. Endnu er denne rigdom af viden kun tilgængelig for de få mennesker, der kan få direkte adgang til disse samlinger. Mængden af biodiversitetsviden tilbageholdes derfor effektivt fra at blive brugt af en mangfoldighed af potentielle brugere.

Meget af den tidlige offentliggjorte litteratur er sjælden eller har begrænset global udbredelse og fås kun på meget få biblioteker. Fra et forskningsperspektiv er disse samlinger af enestående værdi, fordi domænet for systematiske biologi afhænger - mere end nogen anden naturvidenskab - af historisk litteratur. Når samlinger af biodiversitetslitteratur er frit tilgængelige på internettet, vil det være af stor værdi for forskere og også for en langt bredere offentlighed.

Hvad er BHL-Europe’s sigte?

BHL-Europe fokuserer på interoperabiliteten mellem eksisterende europæiske digitale biblioteker og arkiver med det formål at give åben adgang for offentligheden og forskere via en unik web-portal og Europeana. Der er ikke noget enkelt bibliotek ved et naturhistorisk museum eller en botanisk have, som har en komplet samling af ældre litteratur. Derfor skal BHL-Europe skal være en sammenslutning af adskillige institutioner, hvor din institution også kan deltage.
 

Hvad er fordelene ved at blive partner i BHL-Europe?

  • BHL-Europe øger synligheden af dit bidrag, og øger dermed synligheden af din institution.

  • BHL-Europe etablerer et bæredygtig bevarings- og arkivsystem til at lagre, kuratere, styre og migrere dine data. Således vil BHL-Europe have strategier og processer på plads for en langsigtet opbevaring af de data, der produceres af biodiversitetsdigitaliseringsprogrammer.

  • BHL-Europe giver flersproget adgang til dit bidrag, og dermed spares omkostningerne til at skabe en flersproget portal.

  • BHL-Europe beriger dine metadata, således at hver bidragyder kan hente og genbruge de forbedrede data.

  • BHL-Europe giver dig adgang til en vigtig up-to-date og omkostningseffektiv pulje af information og netværkssamarbejde, som hjælper dig med den bedste fremgangsmåde.

  • BHL-Europe leverer værktøjer og teknologier til omkostningseffektivt at præsentere digitalt indhold og styre digitaliseringsprojekter i biodiversitetsdomænet.

  • BHL-Europe hjælper dig med at skabe god kvalitet OCR tekst fra de scannede sider til yderligere dataanalyse og metadata-berigelse.

  • BHL-Europe giver dig adgang til „Taxonomisk Intelligens“-værktøjer for at lette søgningen efter taxon-specifikke oplysninger.

  • BHL-Europes formidlingsaktiviteter vil nå en stor gruppe af målgruppen for at øge brugen af dine data og bidrag. Således giver BHL-Europe en omkostningseffektiv måde at øge effekten af dine redaktionelle aktiviteter og opbygge en tilstedeværelse hos brugere, det professionelle fællesskab og andre organisationer, herunder de nationale regeringer.

  • BHL-Europe gør alt indhold tilgængeligt via Europeana - en søgeplatform til en samling af europæiske digitale biblioteker. Dette vil øge synligheden af indholdet i BHL-Europe, og det vil også øge synligheden af dine data. Da Europeana beriger din metadata, kan disse nye metadata hentes via BHL-Europe. BHL-Europe drager nytte af Europeanas kapacitet af netværks- og videnopbygning og øger dermed adgangen til hypermoderne forskning og teknologi. Et bæredygtigt Europeana vil også støtte BHL-Europe‘s bæredygtighed.