Immateriaalioikeudet

BHL-Europe-hankkeen päätavoite on tuoda biodiversiteettiä koskeva tieto avoimesti laajan käyttäjäkunnan saataville. Hankkeen tuottama arvo ei ole pelkästään siinä, että teokset tulevat verkkoon saataville, vaan myös siinä, että työt ovat saatavilla open access -ehdoin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi immateriaalioikeuksiin liittyvien näkökohtien ymmärtäminen on tärkeää.

Tämän yhteenvedon tarkoitus on hahmottaa immateriaalioikeuksiin liittyviä asioita, jotka on otettava huomioon BHL-Europe-hankkeen jäsenten biodiversiteettikirjastokokoelmien digitoinnin ja verkkon saataville tuomisen yhteydessä. Tekijänoikeuksien alaisten teosten digitointi ja saataville tuominen ilman asiaankuuluvaa tekijänoikeuksien selvittämistä aiheuttaa vakavia riskejä.

BHL-Europen immateriaalioikeuksia koskevien periaatteiden ja vaatimusten noudattaminen on olennaista hankkeen onnistumisen ja jatkuvuuden kannalta. Kaikkien BHL-Europen jäsenten on siksi ymmärrettävä seuraavat seikat:

  • BHL-Europen jäsenillä on vastuu siitä, että heidän hankkeeseen tarjoamansa sisältö ja data ei loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.
  • BHL-Europen toiminta liittyy useisiin lainsäädäntöihin sen mukaan, mistä jäsenestä on kyse, mistä digitoitavat materiaalit ovat peräisin ja mitä immateriaalioikeuksia sovelletaan. Siksi projektin jäsenten on tarpeen tuntea oman maansa asiaan liittyvä lainsäädäntö.
  • Hanke jakaa metadatansa (ja osan sisällöstä) muiden hankkeiden kanssa, mukaan lukien BHL, EOL ja Europeana. On tärkeää, että hankkeen jäsenet varmistavat, että heidän BHL-Europelle tarjoamansa teokset ja tiedot on myös lisensoitu jaettavaksi muiden jäsenten ja muiden hankkeiden kanssa.
  • BHL-Europen jäsenten tulee varmistaa, että hankkeelle tarjottu digitaalinen sisältö on lisensoitu Creative Commons open access -ehdoin, kuten hankkeen kuvauksessa Euroopan komissiolle määritellään.
  • BHL-Europe-hanke ja tiedon/sisällön tarjoajat eivät pyri saamaan saamaan mitään immateriaalioikeuksia sellaisiin digitaalikopioihin, joiden alkuperäisteosten tekijänoikeudet ovat rauenneet. Tällaista materiaalia voi kuka tahansa käyttää paitsi opetustarkoituksissa, myös muissa ei-kaupallisissa sekä kaupallisissa tarkoituksissa.
  •  Tekniset suojauskeinot, kuten näkyvä digitaalinen vesileima tai kopiosuojaus eivät sovi yhteen BHL-Europen avoimen saatavuuden periaatteiden kanssa. Tällaiset tekniikat eivät kunnioita ja ota huomioon mitään poikkeuksia tekijänoikeuksien antamiin yksinoikeuksiin
  • BHL-Europelle tarjottua tiedon tai sisällön käyttöä ei saa rajoittaa käyttömaksuilla tai muilla maksuvaatimuksilla.

Uusilta BHL-Europe-partnereilta vaaditaan, että he allekirjoittavat asiakirjan ”Memorandum of understanding”. Siitä selviävät yksityiskohtaisemmin ehdot, joilla sisältö ja data annetaan hankkeen käyttöön. BHL-Europe tarjoaa hankkeen jäsenille immateriaalioikeuksien ”parhaiden käytäntöjen” oppaan, jossa on lisätietoa immateriaalioikeusriskien hallinnasta, oikeuksien selvittämisestä, asianmukaisesta huolellisuudesta ja Creative Commons ‑lisensoinnista.