Tietoa jäsenille

BHL-Europe pähkinänkuoressa

BHL-Europen visio: rakentaa avoin digitaalinen kirjasto biodiversiteettikirjallisuudelle.


Mikä BHL-Europe on?

Biodiversity Heritage Library for Europe (BHL-Europe) on kunnianhimoinen ja innovatiivinen Euroopan komission rahoittama ohjelma, joka alkoi 1.5.2009. BHL-Europe pyrkii rakentamaan maailmanlaajuisen digitaalisen biodiversiteettialan kirjaston yhdistämällä olemassa olevia digitaalisia kokoelmia kaikkialta Euroopasta yhdeksi Internetin kautta ilmaiseksi saatavilla olevaksi portaaliksi.

Miksi tarvitaan BHL-Europe?


Euroopan luonnontieteellisillä museoilla ja kasvitieteellisillä puutarhoilla on yhdessä hallussaan suurin osa maailman julkaistusta elämän monimuotoisuutta kuvaavasta tiedosta. Vielä nyt tämä tiedon rikkaus on vain niiden saavutettavissa, jotka pääsevät suoraan käyttämään kirjakokoelmia. Suurin osa biodiversiteettitiedosta on siten käytännössä monien mahdollisten käyttäjien saavuttamattomissa.

Suuri osa varhain julkaistusta kirjallisuudesta on harvinaista ja saatavilla vain maantieteellisesti rajatuilla alueilla muutamissa harvoissa kirjastoissa. Biologian systematiikan tutkijoille vanha kirjallisuus on erityisen tärkeää. Myös muille tutkijoille ja paljon laajemmallekin yleisölle on hyödyllistä saada biodiversiteettikirjallisuuden kokoelmat vapaasti käytettäviksi Internetin kautta.

Mikä on BHL-Europen painopiste?


BHL-Europe keskittyy olemassa olevien eurooppalaisten digitaalisten kirjastojen ja julkaisuarkistojen yhteentoimivuuteen. Tavoitteena on tarjota digitaaliset kokoelmat suuren yleisön ja tutkijoiden vapaaseen käyttöön yhden yhteisen portaalin sekä Europeanan kautta. Millään yksittäisellä luonnontieteellisen museon tai kasvitieteellisen puutarhan kirjastolla ei ole hallussaan alan kaikkea vanhempaa kirjallisuutta. Siksi BHL-Europen on oltava lukuisten eri laitosten yhteisö, jossa teidänkin laitoksenne voi olla mukana.
 

Mitä etuja BHL-Europeen osallistumisesta on?

 

  • BHL-Europe lisää aineistonne ja siten myös laitoksenne näkyvyyttä.
  • BHL-Europe rakentaa pysyvän säilytys- ja arkistointijärjestelmän, jossa aineistojanne ja niiden metatietoa voidaan säilyttää, hallita ja siirtää. BHL-Europe laatii strategioita ja toimintamalleja biodiversiteettialan digitointiohjelmien tulosten pitkäaikaista säilytystä varten.
  • BHL-Europe tarjoaa aineistoillenne monikielisen portaalin ja säästää siten teiltä monikielisen portaalin rakentamisesta koituvat kustannukset.
  • BHL-Europe lisää metatietojanne siten, että jokainen sisällön tuottaja voi hakea ja käyttää rikastettua tietoa.
  • BHL-Europe tarjoaa teille pääsyn merkittävään, ajan tasalla olevaan tietoon ja yhteistyöverkostoon, mikä auttaa teitä toimimaan parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
  • BHL-Europe tarjoaa välineitä ja tekniikoita digitaalisen sisällön tarjoamiseen ja biodiversiteettialan digitointiprojektien ohjaamiseen kustannustehokkaasti.
  • BHL-Europe auttaa teitä luomaan laadukkaasti tunnistettua tekstiä (OCR) skannatuista tiedostoista, jotta tietoa voi analysoida ja metadataa rikastaa edelleen.
  • BHL-Europe tarjoaa teille pääsyn välineisiin, jotka helpottavat tiettyyn lajiin tai muuhun taksoniin liittyvän tiedon hakemista.
  • BHL-Europen tiedotus tavoittaa suuren määrän mahdollisia käyttäjiä. Tiedotuksen avulla aineistonne saavat lisää käyttäjiä. Näin BHL-Europe tarjoaa kustannustehokkaan tavan moninkertaistaa kirjoitustyönne vaikutus ja tuoda työtänne esiin käyttäjien, biodiversiteettialasta ammatillisesti kiinnostuneiden ja eri organisaatioiden tietoisuuteen, mukaan lukien kansalliset hallitukset.
  • BHL-Europe tarjoaa kaiken sisällön saataville Europeanan kautta. Europeana on usean eurooppalaisen digitaalisen kirjaston yhteinen hakuportaali. Tämä lisää BHL-Europen sisällön ja samalla myös teidän aineistonne näkyvyyttä. Europeana rikastaa metatietojanne ja tämä uusi metadata on haettavissa myös BHL-Europen kautta. BHL-Europe hyötyy Europeanan verkostosta ja Europeanan kyvystä luoda ja kerätä tietoa, mikä parantaa ajantasaisen tutkimustiedon ja tekniikoiden saatavuutta. Kestävä Europeana tukee myös BHL-Europen kestävyyttä.