Információ a partnerek számára

A BHL-Europe-ról röviden

BHL-Europe célkitűzés: biodiverzitás tematikájú nyílt hozzáférésű digitális könyvtár építése.


Mi a BHL-Europe?

A Biodiversity Heritage Library for Europe (BHL-Europe – Biodiverzitás Örökség Könyvtár Európának), mely egy ambiciózus és innovatív Európai Bizottság által finanszírozott projekt, 2009. május 1-én indult. A BHL-Europe projekt célja, hogy az Európában őrzött digitális biodiverzitás információkat mindenki számára elérhetővé tegye online, s hozzájáruljon az élővilág globális digitális könyvtárához.

Miért van szükségünk a BHL-Europe-ra?

Az európai természettudományi múzeumok és botanikus kertek könyvtárai őrzik mindazon kiadványok zömét, melyek a biológiai sokféleség felfedezéséről szólnak vagy annak leírásához kapcsolódnak. Jelenleg ehhez a felhalmozott ismeretanyaghoz csak azon kevesek férhetnek hozzá, akik ezekbe a könyvtárakba eljutnak. Ez azt jelenti, hogy potenciális felhasználók tömegéhez nem juthatnak el a biodiverzitás ismeretek.

A régen kiadott munkák zöme ritka, s csak néhány könyvtárban lelhető fel. Kutatási szempontból ezek a gyűjtemények kiemelkedően fontosak, hiszen a rendszertani kutatásokban – sokkal inkább, mint más természettudományi területen – nélkülözhetetlenek a történeti források. Ha ezek a biodiverzitás munkák gyűjteményei ingyenesen elérhetők lesznek az interneten, az mind a kutatók, mind a nagyközönség számára nagy előrelépés lesz.

Mire fókuszál a BHL-Europe?

A BHL-Europe fókuszában a létező európai digitális könyvtárak együttműködése áll, mely révén szabad hozzáférést biztosítanak a nagyközönség és tudósok részére egy egyedi portálon és az Europeana-n keresztül. Nincs egyetlen természetrajzi múzeumi vagy botanikus kerti könyvtár, melyben valamennyi munka fellelhető lenne, ezért a BHL-Europe számos intézmény alkotta szövetség, melyhez az Ön intézménye is csatlakozhat.
 

Milyen előnyökkel jár a BHL-Europe partnerség?

  • A BHL-Europe az Önök tartalmainak, s így intézményének láthatóságát is növeli.

  • A BHL-Europe biztosítja adatainak fenntartható megőrzését, archívumában tárolja, kezeli, menedzseli és naprakész formában tartja azokat. A BHL-Europe stratégiát alakít ki és munkafolyamatokat dolgoz ki, melyek biztosítják a digitalizált biodiverzitás adatok hosszú távú megőrzését.

  • A BHL-Europe többnyelvű portálján biztosítja a tartalomhoz a hozzáférést, így Önnek nem kell ilyen fejleszt végeznie.

  • A BHL-Europe tovább bővíti a tartalmainak metaadatait, így minden tartalomszolgáltató bővített adatállományt használhat.

  • A BHL-Europe hozzáférést biztosít naprakész és a költséghatékonyságot szolgáló információkhoz és együttműködő hálózata révén segíti a bevált gyakorlat átadását.

  • A BHL-Europe szoftver eszközöket és költséghatékony technológiákat biztosít a biodiverzitás tartalmak digitalizálásához és az ilyen projektek menedzseléséhez.

  • A BHL-Europe segít abban, hogy a beszkennelt oldalakról minél jobb minőségű szöveg felismertetés történjék, hogy segítse az adatok további elemzését és a metaadatok gazdagítását.

  • A BHL-Europe hozzáférést biztosít a „Taxonómiai Intelligencia” eszközökhöz, melyek elősegítik a taxon specifikus információkeresést.

  • Mivel a BHL-Europe a célzott közönség nagy részét éri el, ily módon adatai és tartalmai terjesztése sokkal jobb lehet. A BHL-Europe tehát költségkímélő módja, hogy erőfeszítéseinek eredményét hatékonyan eljuttassa a felhasználókhoz, legyenek azok tudományos vagy egyéb szervezetek, beleértve a nemzeti kormányzatokat is.

  • A BHL-Europe valamennyi tartalma elérhető lesz az Europeana-n keresztül, amely az európai digitális könyvtárak közös kereső platformja. Ez megnöveli ezen tartalmak láthatóságát, elérhetőségét. Mivel az Europeana is gazdagítja a metaadatokat, s ezen új metaadatok elérhetőek/kereshetők lesznek a BHL-Europe honlapján is. A BHL-Europe hasznosíthatja az Europeana hálózatát és tapasztalatait, valamint a legújabb kutatások és technológiai vívmányok eredményeit. Egy fenntartható Europeana pedig hozzájárul egy fenntartható BHL-Europe-hoz is.