Rólunk

Biodiverzitás Örökség Könyvtár Európa számára

A világ könyvtáraiban – főként azokban, melyek természettudományi múzeumokhoz vagy botanikus kertekhez kapcsolódnak – vannak felhalmozva mindazon kiadványok, melyek a biológiai sokféleség felfedezéséről vagy annak leírásához kapcsolódnak. E nagyon gazdag ismerethalmaz jelenleg csak azon kevesek számára elérhető, akiknek módjuk van közvetlenül hozzáférni. A biodiverzitás ismeretek tárháza így lényegileg el van zárva a tudománytól, legyen annak célja kutatás, oktatás, járványvédelem, természetvédelem vagy a különböző ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása. A régi kiadványok többsége ritka és csak a világ néhány könyvtárában érhető el.

Ennek a problémának orvoslására 2007-ben, az USA-ban indítottak el egy projektet Biodiversity Heritage Library (BHL – Biodiverzitás Örökség Könyvtár) néven. 2009. májusában egy ambiciózus és innovatív EU projekt indult, a „Biodiversity Heritage Library for Europe”. A BHL-Europe projektet, melyben 26 európai és 2 amerikai intézmény vesz részt, a berlini Természetrajzi Múzeum (Museum für Naturkunde) koordinálja. Ennek a konzorciumnak jelentős európai természetrajzi múzeumok, botanikus kertek, könyvtárak, egyetemek, biodiverzitás kezdeményezések és információtechnológiai vállalatok a tagjai. A 3 éves projektet az európai eContentplus program finanszírozza. 

HR_bhl-europe_team

A projekt keretében az Európa-szerte már létező biodiverzitás tárgyú digitális könyvtári gyűjteményeket hozzák egy tető alá. A többnyelvű portál révén a felhasználók anyanyelven élhetnek az innovatív keresési lehetőségekkel. A biodiverzitás közösségi portálon kívül valamennyi forrás elérhető lesz az Európai Digitális Könyvtáron, az EUROPEANA-n keresztül. Első alkalommal férhet hozzá korlátozás nélkül a nagyközönség, nem hivatásos kutatók és döntéshozók ezekhez a fontos információkhoz. Mindenki első kézből tájékozódhat állatokról és növényekről, tanulmányozhatja olyan híres kutatók ritka műveit, mint Charles Darwin vagy Alexander von Humboldt és megcsodálhatja a XVII. és XVIII. századi művek illusztrációit. A természetvédelmi szervezetek olyan eszközt kapnak, aminek segítségével ritka, veszélyeztetett fajokról gyűjthetnek adatokat, ezzel is segítve azok megőrzését. A projekt fókuszában nem a kutatás vagy a fejlesztés áll, hanem a digitalizált gyűjtemények együttműködésének, a meglévő technológiai megoldások honosításának és a digitális objektumok hosszú távú megőrzésének elősegítése, hiszen ez olyan pályázat, amely a bevált gyakorlat elterjesztésére szolgál. A BHL-Europe nem a digitalizálásra koncentrál, hiszen ez az egyes EU tagországok kompetenciájába tartozik, ugyanakkor a projekt eredményei hozzájárulnak a digitalizációs programok sikeréhez. Reményeink szerint ugyanakkor a BHL-Europe is előmozdítja az európai digitalizációs törekvések sikerességét.
 

A projekt struktúrája

 

1. munkacsomag – Projekt koordináció és menedzsment

Adminisztratív cél: biztosítja, hogy konzorcium tagjai betartsák az eContentplus szabályait, pénzügyi előírásait; bevezeti a projektet az európai biodiverzitás közösségeibe.

Technikai cél: biztosítja, hogy projekt a munkatervnek megfelelően és időben valósuljon meg; biztosítja a projekt partnerek közötti információ cserét és a kommunikációt.

Minőségbiztosítás: elkötelezetten biztosítja, hogy az eredmények megfeleljenek az eContentplus program magas minőségi követelményeinek.

 

2. munkacsomag – A terület tartalmainak elemzése és a tartalom begyűjtésének menedzselése

Célkitűzések: bibliográfiai adatbázisok, metaadat gyűjtemények és webes tartalomkezelő rendszerek létrehozása; biztosítja, hogy a releváns biodiverzitás irodalom a prioritási listának megfelelően legyen digitalizálva; biztosítja, hogy valamennyi tartalomszolgáltató elfogadja a projekt technikai architektúráját; segíti a partnerek digitalizációs munkáját; biztosítja az EUROPEANA-val való kapcsolatot; elősegíti a tartalomszolgáltatók körének bővítését.

 

3. munkacsomag – Technológiai megvalósítás

Célkitűzések: A technikai fejlesztések és a kapcsolódó szabványok menedzselése és koordinációja egy páneurópai elosztott és többnyelvű BHL-Europe megvalósítása érdekében. A technikai megvalósítás olyan innovatív, de már bizonyított technológiákra alapul, mely lehetővé teszi a stabil és fenntartható működést.

 

4. munkacsomag – Szerzői jogok

Célkitűzések: A szerzői jogi keretek koordinálása és menedzselése a BHL-Europe részére, egyeztetés a jogtulajdonosokkal. Biztosítani azt, hogy a BHL-Europe, az EUROPEANA és a BHL azonos szemlélet és egyezségek jegyében működjenek, s így további jogi lépések nélkül cserélhessenek adatokat a partnerek.

Megjegyzés: A partnerek által digitalizált anyagok többsége nem jogvédett, vagy jogvédettsége lejárt. Ezek az anyagok szabadon hozzáférhetők maradnak valamennyi felhasználó számára.

 

5. munkacsomag – Terjesztés, hasznosítás és értékelés

Terjesztési célkitűzés: terjesztési stratégia kialakítása; projekt iránti érdeklődés és tájékozottság felkeltése az EU közösségek és az érdekeltek körében; biztosítja a projekt célok és eredmények hatékony terjesztését a célközönség irányában; biztosítja a jó kommunikációt az EU tudományos közösségei felé.

Bemutatási és szemléltetési célkitűzés: biztosítja a projekt eredményeinek terjesztését konferenciákon, nyilvános eseményeken és konzorciumi tagok hálózatai között.

Hasznosítási célkitűzés: biztosítja azt, hogy a projekt eredmények megjelenjenek projektek, kezdeményezések, intézmények és országok szintjén.

Értékelési célkitűzések: a BHL-Europe használatának nyomon követése; a web portál felhasználóinak felmérése.