Szerzői jogok

A BHL-Europe fő célja, hogy a biodiverzitással kapcsolatos tudáshoz a felhasználók széles köre férhessen hozzá szabadon. A projekt értéke elsősorban nem abban rejlik, hogy a forrásokat online elérhetővé tegye, hanem az, hogy mindezek szabadon legyen hozzáférhetők. Ehhez a szerzői jogi szempontok megértése alapvető fontosságú.

Ennek a vázlatos összefoglalónak a célja, hogy a digitalizációval és online közzététellel kapcsolatos megfontolandó szerző jogi aspektusokat bemutassa a BHL-Europe projekt partnereknek. Szerzői védettséget élvező művek digitalizálása és hozzáférhetővé tétele a nyilvánosság számára a jogtulajdonos engedélye nélkül komoly kockázatot rejt magában.

A BHL-Europe ragaszkodása a szerzői jogok elveihez és követelményeihez alapvető a projekt sikeréhez és fenntarthatóságához. Ezért valamennyi BHL-Europe partnernek meg kell értenie az alábbiakat:

  • BHL-Europe partnerek felelősek a tartalom és adatok biztosításáért, úgy, hogy nem sértik meg harmadik fél szerzői jogait.

  • A BHL-Europe tevékenysége során számos jogi illetékességet terhel partnereire, mind a digitalizált anyag eredetére, mind a vonatkozó szerzői jogi szabályokra való tekintettel. Ezért fontos, hogy a projekt partnerek ismerjék országuk releváns jogszabályait.

  • A BHL-Europe más projektekkel is megoszt adatokat (és némi tartalmat), mint pl. a BHL, EOL (Encyclopedia of Life) és az Europeana. Alapvető fontosságú, hogy a partnerek megbizonyosodjanak arról, hogy a BHL-Europe számára biztosított művek és adatok hozzáférési jogai érvényesek legyenek az ilyen megosztás során is, akár a partnerek között, akár más projektek esetében.

  • BHL-Europe partnereknek – miként azt az Európa Bizottsággal kötött szerződésükben rögzített – meg kell győződniük, hogy a projekt számára szolgáltatott tartalmak nyílt hozzáférésűek, a Creative Commons-licenccel bírnak.

  • Sem a BHL-projekt, sem az egyéb tartalom/adat szolgáltatók nem követelnek semmilyen szerzői jogot szabad hozzáférésű munkák digitális kópiáiért.  Az eredendően szabad hozzáférésű anyagok bárki által szabadon újra felhasználhatóak, beleértve az oktatási, a nem kereskedelmi és a kereskedelmi felhasználókat.

  • Védelmi technikák használata, mint pl. látható digitális vízjel vagy másolásvédelem nem összeegyeztethetőek a BHL-Europe által követett nyílt hozzáférési elvvel. Az ilyen technológiák nem veszik figyelembe a tisztességes használat elvét és a monopóliumjogok átruházására vonatkozó egyéb kivételeket.

  • A BHL-Europe által szolgáltatott adat és tartalom nem korlátozható előfizetői díjjal vagy más fizetős korlátozással.

Az új BHL partnereknek egyetértési nyilatkozatot kell aláírniuk, melyben részletesen rögzítik a feltételeket, melyek fennállása esetén szolgáltatják az adatokat és tartalmakat a projekt részére. A BHL-Europe a partnerek részére biztosít egy útmutatót a szerzői joggal kapcsolatos bevált gyakorlatokról, mely további információkat ad a kockázatkezelésről, a jogi engedményezésről, a kellő gondosságról és a Creative Commons-licencekről.