Informatie voor partners

BHL-Europe in een notendop

Visie van BHL-Europe: Het bouwen van een digitale Open Access bibliotheek voor biodiversiteitsliteratuur.


Wat is BHL-Europe?

De Biodiversity Heritage Library for Europe (BHL-Europe) is een ambitieus en innovatief programma dat op 1 mei 2009 van start ging en door de Europese Commissie gefinancierd wordt. BHL-Europe wil een globale digitale bibliotheek van het leven opzetten door de bestaande digitale collecties van biodiversiteitsliteratuur van over heel Europa beschikbaar te maken via een gratis online portaal.

Waarom is BHL-Europe nodig?

Het merendeel van de gepubliceerde literatuur over de ontdekking en beschrijving van biologische diversiteit bevindt zich in de bibliotheken van natuurhistorische musea en botanische tuinen. Tot nu toe was deze kennis alleen beschikbaar voor zij die directe toegang tot deze publicaties hebben. Een groot aantal potentiële gebruikers moet het dus stellen met een beperkt aantal wetenschappelijke bronnen.

Veel van de vroeg gepubliceerde literatuur is zeldzaam of alleen maar beschikbaar in een klein aantal bibliotheken. Voor onderzoek zijn deze collecties van uitzonderlijk belang omdat de systematische biologie meer dan iedere andere wetenschap op historische literatuur steunt. Vrije toegang tot biodiversiteitsliteratuur via het internet zal voor wetenschappers, alsook voor een groter publiek zeer waardevol zijn.

Wat is de focus van BHL-Europe?

BHL-Europe focust zich op de interoperabiliteit van bestaande Europese digitale bibliotheken en opgeslagen gegevens om er het grote publiek en wetenschappers via een uniek webportaal en Europeana toegang toe te verschaffen. Geen enkel natuurhistorisch museum of botanische tuin bezit het volledige corpus van natuurhistorisch literair erfgoed. Daarom is BHL-Europe een federatie van verschillende instituten waar ook uw instituut een deel van kan uitmaken.
 

Welke voordelen zijn er voor partners van BHL-Europe?

  • BHL-Europe vergroot de zichtbaarheid van je content en je instituut.

  • BHL-Europe zorgt voor een duurzaam bewarings- en archiveringssysteem om uw data op te slaan, te beheren en te verplaatsen. BHL-Europe beschikt daarom over strategieën en processen voor langetermijnbewaring van de data die door biodiversiteitsdigitaliseringsprogramma’s geproduceerd wordt.

  • BHL-Europe zorgt voor een meertalige toegang tot uw content, waardoor u geen kosten heeft voor het opzetten van een meertalig portaal.

  • BHL-Europe verrijkt uw metadata zodat iedere content provider de verbeterde data kan ophalen en hergebruiken.

  • BHL-Europe zorgt voor toegang tot belangrijke up-to-date en kostenefficiënte informatie en tot een netwerk om u de best practice approaches te helpen gebruiken.

  • BHL-Europe zorgt voor tools en technologieën om de digitale content kostenefficiënt te presenteren en om digitaliseringsprojecten in het domein van de biodiversiteit te beheren.

  • BHL-Europe helpt u met het creëren van OCR-tekst van goede kwaliteit van de gescande pagina’s voor verdere data-analyse en metadata-verrijking.

  • BHL-Europe verschaft toegang tot Taxonomic Intelligence tools om het zoeken naar specifieke taxon-informatie te vergemakkelijken.

  • De communicatie-activiteiten van BHL-Europe zullen een grote groep van eindgebruikers bereiken en zorgen zo voor meer gebruik van uw data en content. BHL-Europe is dus een kostenefficiënte manier om de impact van uw redactionele activiteiten te vergroten en zichtbaar te worden voor gebruikers, de professionele gemeenschap en andere organisaties (waaronder nationale overheden).

  • BHL-Europe maakt alle content toegankelijk via Europeana – een zoekplatform voor de collecties van Europese digitale bibliotheken. Dit zal de visibiliteit van BHL-Europe content en uw data verhogen. Aangezien Europeana uw metadata verrijkt, kan deze nieuwe metadata ook via BHL-Europe opgehaald worden. BHL-Europe haalt dus profijt uit het Europeana-netwerk en zijn kennis, wat leidt tot nog meer state-of-the-art onderzoek en technologieën. Een duurzaam Europeana ondersteunt ook de duurzaamheid van BHL-Europe.