Intellectuele eigendomsrechten

Het hoofddoel van het project BHL-Europe is het vrij toegankelijk maken van biodiversiteitskennis voor verschillende soorten eindgebruikers. De waarde van het project ligt echter ook in de voorwaarden waaronder de werken aangeboden worden. Om dit doel te bereiken is het dan ook nodig om de intellectuele eigendomsrechten(Intellectual Property Rights, IPR) volledig te begrijpen.

Het doel van deze samenvatting is het beschrijven van de factoren waar in het kader van intellectuele eigendomsrechten mee rekening moet worden gehouden bij het scannen en online aanbieden van de literaire biodiversiteitscollecties van de BHL-Europe partners. Het inscannen en beschikbaar maken van werken met copyright kan immers risico’s inhouden.

Voor het slagen en onderhouden van het project is het nodig dat de principes en eisen van BHL-Europe m.b.t. intellectuele eigendomsrechten gerespecteerd worden. Alle partners van BHL-Europe moeten daarom het volgende in acht nemen:

  • BHL-Europe partners zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van content en data die geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden betekenen.

  • De activiteiten van BHL-Europe hebben betrekking op verschillende rechtsmachten m.b.t. de partners, de herkomst van het te scannen materiaal en de auteursrechtwetgeving. Het is dus nodig dat projectpartners de relevante wetgeving van hun eigen land kennen.

  • Het project deelt zijn data (en sommige content) met andere projecten, waaronder BHL, EOL en Europeana. Projectpartners moeten ervoor zorgen dat de werken en data die ze beschikbaar maken aan BHL-Europe ook gedeeld mogen worden met elkaar en met deze andere projecten.

  • BHL-Europe partners moeten ervoor zorgen dat de digitale content die aangeleverd wordt onder de Creative Commons termen valt, zoals gestipuleerd in de Description of Work die aan de Europese Commissie voorgelegd werd.

  • Noch het project BHL-Europe, noch de data/content providers zullen hun intellectuele eigendomsrechten over de digitale kopies van het originele werk uitoefenen. Origineel materiaal in het publiek domein kan hergebruikt of gebruikt worden door iedereen die dat wenst, o.a. voor educatief, niet-commercieel en commercieel gebruik.

  • Het gebruik van technische beschermingsmaatregelen, zoals zichtbare digitale watermerken of kopieerpreventie, zijn niet compatibel met de Open Access principes van BHL-Europe. Zulke technologieën gaan niet samen met de subtiele en subjectieve concepten van eerlijk gebruik of andere uitzonderingen m.b.t. copyrightrechten.

  • De data en content die aan BHL-Europe aangeboden wordt, mag niet begrensd worden via abonnementskosten of andere betaalmechanismen.

Nieuwe BHL-Europe partners moeten een memorandum of understanding tekenen waarin de verdere voorwaarden staan om content en data beschikbaar te maken. BHL-Europe geeft projectpartners een IPR best practice gids met meer informatie over risicobeheer m.b.t. intellectuele eigendomsrechten, de vereffening van rechten, due diligence en Creative Commons licenties.