Over ons

Biodiversity Heritage Library for Europe

 

Het merendeel van de gepubliceerde literatuur over de ontdekking en beschrijving van biologische diversiteit bevindt zich in bibliotheken, en dan vooral in de bibliotheken van natuurhistorische musea en botanische tuinen. Tot nu toe was deze kennis alleen beschikbaar voor zij die directe toegang tot deze publicaties hebben. Een groot aantal wetenschappelijke disciplines (zoals onderzoek, opleiding, taxonomische studies, biodiversiteitsbeheer, landbeheer, ziektebestrijding en het behoud van ecosystemen) moet het dus stellen met een beperkt aantal wetenschappelijke bronnen.

Het project Biodiversity Heritage Library (BHL), dat in 2007 in de VS gelanceerd werd, pakt dit probleem systematisch aan. In mei 2009 lanceerde het ambitieuze en innovatieve EU project ‚Biodiversity Heritage Library for Europe‘ (BHL-Europe). BHL-Europe wordt gecoördineerd door het Museum für Naturkunde in Berlijn, Duitsland, en is het resultaat van een samenwerking tussen 26 Europese en 2 Americaanse instituten. Het BHL-Europe consortium bestaat uit belangrijke Europese natuurhistorische musea, botanische tuinen, bibliotheken, universiteiten, biodiversiteitsinitiatieven en IT-bedrijven. Het project wordt 36 maanden lang gefinancierd in het kader van het Europese programma eContentplus. 

HR_bhl-europe_team

Het project brengt bestaande digitale collecties van biodiversiteitsliteratuur van over heel Europa samen. Een meertalig internetportaal met vernieuwende zoekfuncties zorgt voor een snelle toegang tot alle gezochte informatie. De interface van het portaal bestaat in meerdere talen zodat gebruikers in hun moedertaal kunnen zoeken. Naast dit portaal wordt alle literatuur ook aangeboden via de Europese Digitale Bibliotheek – EUROPEANA. Voor het eerst zullen het grote publiek, amateurwetenschappers en beslissingsnemers ongelimiteerd toegang krijgen tot deze belangrijke informatie. Iedereen zal eersteklas informatie kunnen raadplegen; van info over dieren en planten tot zeldzame originele werken door belangrijke wetenschappers zoals Charles Darwin of Alexander von Humboldt en kunst in publicaties van de 17e en 18e eeuw. Beschermingsorganisaties kunnen er data over zeldzame of bedreigde diersoorten mee opzoeken, om zo betere beschermingsstrategieën te kunnen opstellen. De nadruk van het project ligt niet op onderzoek en ontwikkeling. Als best-practice netwerk heeft het project de volgende hoofddoelen: de interoperabiliteit van bestaande opslagmethodes, de implementatie van bestaande technologische oplossingen om data op te zoeken en op te halen en de houdbaarheid van digitale objecten op lange termijn. BHL-Europe zelf focust niet op digitalisering, dit hangt af van de mogelijkheden binnen elk EU-lid. Toch kan het project de implementatie van digitaliseringsprogramma’s ondersteunen. We hopen dat binnen het framework van BHL-Europe de huidige situatie m.b.t. de financiering van digitalisering binnen de EU verbetert.
 

Projectstructuur

 

WP 1 - Projectcoördinatie en -beheer

Administratief doel: Ervoor zorgen dat het consortium de regels, het reglement en de financiële aanbevelingen van het eContentplus programma volgt; het project opzetten in de Europese biodiversiteitsgemeenschap.

Technisch objectief: Het project implementeren zoals beschreven staat in het werkplan; ervoor zorgen dat informatie uitgewisseld wordt en dat de partners helder met elkaar communiceren; ervoor zorgen dat er zichtbare vooruitgang van het project is; garanderen dat de deliverables op tijd afgeleverd worden.

QA objectief: Ervoor zorgen dat de vooruitgang van het project gegarandeerd is, dat de output kwaliteitsvol is en dat deze een zichtbare impact heeft op eContentplus programma objectieven.

 

WP 2 - Analyse van de domain content en beheer van het content acquisition process

Objectieven: Het opzetten van bibliografische database systemen, metadata opslagmogelijkheden en web-gebaseerde content management systemen. Ervoor zorgen dat alle relevante biodiversiteitsliteratuur gescand wordt volgens een prioriteitslijst; ervoor zorgen dat alle content providers het eens zijn met de technische architectuur van het project, ervoor zorgen dat alle instituten die content aanbrengen ook effectief scannen; ervoor zorgen dat er gelinkt wordt met EUROPEANA; ervoor zorgen dat het content providing network vergroot wordt.

 

WP 3 - Technologische implementatie

Objectieven: Beheer en coördinatie van de technologische ontwikkeling en de daarmee samenhangende standaarden zodat een pan-Europese, gedistribueerde en meertalige BHL-Europe kan ontstaan. De technologische implementatie focust zich op het innovatief gebruiken van bewezen technologieën om stabiele en duurzame oplossingen aan te leveren.

 

WP 4 - Intellectuele eigendomsrechten

Objectieven: Het beheer en de coördinatie van de intellectuele eigendomsrechten voor BHL-Europe en de overeenkomsten met rechtenhouders. Ervoor zorgen dat BHL-Europe, EUROPEANA en de BHL voor een gemeenschappelijke aanpak en gemeenschappelijke overeenkomsten kiest, zoals de uitwisseling van data tussen deze partners zonder dat er verder gebruik gemaakt wordt van rechten.

N.B. De meerderheid van het materiaal dat door partners gedigitaliseerd wordt, is publiek domein waar alle rechten vervallen zijn. Dit materiaal blijft publiek domein en zal beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

 

WP 5 - Disseminatie, gebruik en evaluatie

Disseminatie-objectief: Het ontwikkelen van disseminatiestrategieën; het project bekend maken en het gebruik ervan stimuleren bij de gemeenschap en stakeholders van de EU lidstaten; ervoor zorgen dat de projectdoelen en resultaten effectief gecommuniceerd worden naar de doelgebruikers; ervoor zorgen dat binnen de Europese wetenschappelijke gemeenschap goed gecommuniceerd wordt.

Presentatie- en demonstratie-objectief: Ervoor zorgen dat de resultaten van het project bekend gemaakt worden op conferenties, publieke evenementen en binnen de netwerken van de leden van het consortium.

Gebruiksobjectief: Ervoor zorgen dat de projectresultaten in andere projecten, initiatieven en andere landen geïmplementeerd worden.

Evaluatie objectief: Het gebruik van BHL-Europe monitoren; opinipeilingen uitvoeren bij gebruikers van het webportaal.