Informacja dla partnerów

Kwintesencja BHL-Europe

Wizja BHL-Europe: Zbudowanie Powszechnie Dostępnej Cyfrowej Biblioteki dla Literatury o Tematyce Bioróżnorodności.


Czym jest BHL-Europe?

 

Biodiversity Heritage Library for Europe (BHL-Europe) jest ambitnym i innowacyjnym programem, finansowanym przez Komisję Europejską, który rozpoczął się pierwszego maja 2009. Celem BHL-Europe, jest stworzenie cyfrowej biblioteki bioróżnorodności o zasięgu światowym, poprzez łączenie istniejących cyfrowych kolekcji z terenu Europy w jeden portal o darmowym i powszechnym dostępie.

 

Dlaczego potrzebujemy BHL-Europe?
 

Biblioteki na świecie, szczególnie te powiązane z muzeami historii naturalnej i ogrodami botanicznymi, posiadają większość opublikowanych zasobów informacji o tematyce bioróżnorodności. Jak dotąd, to bogactwo wiedzy jest dostępne jedynie nielicznym użytkownikom, posiadającym bezpośredni dostęp do publikacji. W efekcie, wgląd do lwiej części wiedzy o różnorodności biologicznej, jest znacząco utrudniony dla wielu potencjalnych odbiorców.

Większość literatury publikowanej przed laty jest trudna do zdobycia lub ma ograniczony światowy kolportaż i jest dostępna jedynie w wybranych bibliotekach. Z perspektywy naukowców, te kolekcje mają unikalną wartość, ze względu na to, że systematyka – bardziej niż inne dziedziny nauk naturalnych – polega na źródłach wiedzy literaturowej. W momencie, kiedy kolekcje biblioteczne, będą dostępne nieodpłatnie w internecie, znacząco uprości to pracę naukową i dostęp pozanaukowy.

Na jakie cele jest ukierunkowany program BHL-Europe?


Program BHL-Europe, jest ukierunkowany na łączenie istniejących europejskich zasobów cyfrowych w celu ułatwienia darmowego dostępu, dla opinii publicznej i naukowców, poprzez unikalny portal sieciowy oraz Europeana. Żadne pojedyncze muzeum historii naturalnej, czy ogród botaniczny, nie ma w swoich zasobach pełnej spuścizny literaturowej. Dlatego, BHL-Europe jest federacją wielu instytucji, w której również Twoja instytucja, może brać udział.
 

Jakie są korzyści z bycia uczestnikiem BHL-Europe?

  • BHL-Europe zwiększa widoczność Twoich zasobów, przez to powiększając zauważalność instytucji.
  • BHL-Europe zapewnia zrównoważoną ochronę oraz archiwizację danych, ułatwiając kuratelę i wymianę danych. Z tego względu BHL-Europe zapewnia długotrwałą ochronę danych, uzyskanych w programach digitalizacji danych o bioróżnorodności.
  •  BHL-Europe umożliwia wielojęzyczny dostęp do Twoich zasobów, przez to zaoszczędzając Ci kosztów tworzenia portalu w wielu językach.
  • BHL-Europe wzbogaca Twoje zasoby o informacje pomocne w indeksowaniu zawartości, to uławia ponowne korzystanie z tych zasobów przez innych uczestników programu
  • BHL-Europe umożliwia dostęp do bieżących, ważnych i rentownych zasobów informacji oraz sieci współpracowników w celu wybrania najlepszej strategii.
  • BHL-Europe zapewnia narzędzia i technologie umożliwiające rentowne przechowywanie cyfrowych zbiorów oraz zarządzanie procesem digitalizacji.
  • BHL-Europe pomaga w stworzeniu – dobrej jakości – plików OCR, ze skanowanych obrazów w celu dalszej analizy danych i wzbogacania w metadane.
  • BHL-Europe umożliwia dostęp do Narzędzi Taksonomicznych, ułatwiających wyszukiwanie informacji o określonym taksonie.   
  • Działalność propagacyjna BHL-Europe umożliwi dostęp dużej liczbie odbiorców, zwiększając użycie Twoich danych. Przez to BHL-Europe daje możliwość efektywnego zwielokrotnienia wpływu Twojej działalności edytorskiej i budowania zaufania z użytkownikami, profesjonalistami i organizacjami wliczając w to instytucje o charakterze narodowym.
  • Cała biblioteka BHL-Europe jest również dostępna przez sieć Europeana – platformę wyszukiwania poprzez europejskie kolekcje cyfrowe. To zwiększy widoczność zawartości danych BHL-Europe i przez to, przełoży się na zauważalność Twoich informacji. Jeśli Twoje zasoby, zostaną wzbogacone o metadane przez Europeana, te informacje będą również, wykorzystane przez BHL-Europe. BHL-Europe korzysta z wiedzy i doświadczenia, budowania sieci Europeana, przez to zwiększając dostęp do najbardziej aktualnych osiągnięć techniki. Zrównoważony rozwój sieci Europeana będzie również służył stabilności sieci BHL-Europe.