O nas

Biodiversity Heritage Library for Europe

 

Biblioteki na świecie, szczególnie te powiązane z muzeami historii naturalnej i ogrodami botanicznymi, posiadają większość opublikowanych zasobów informacji o tematyce bioróżnorodności. Jak dotąd, to bogactwo wiedzy jest dostępne jedynie nielicznym użytkownikom, posiadającym bezpośredni dostęp do publikacji. W efekcie, wgląd do lwiej części wiedzy o różnorodności biologicznej, jest znacząco utrudniony dla wielu obszarów działalności naukowej, między innymi badań, edukacji, prac taksonomicznych, zachowaniu różnorodności biologicznej, zarządzaniu terenami chronionymi, kontroli epidemiologicznej i utrzymaniem wielu aspektów towarzyszących usługom środowiskowym. Większość literatury publikowanej przed laty, jest trudna do zdobycia lub ma ograniczony światowy kolportaż i jest dostępna jedynie w wybranych bibliotekach.

Projekt BHL (BHL), który miał swoją premierę w 2007 roku w USA, jest zaadresowany na sprostanie powyższym zagrożeniom. W maju 2009 roku został uruchomiony ambitny i innowacyjny projekt europejski ‘Biodiversity Heritage Library for Europe’ (BHL-Europe)’. BHL-Europe jest koordynowany przez Museum für Naturkunde Berlin, Niemcy, i łączy w sobie wysiłek dwudziestu sześciu europejskich i dwóch amerykańskich instytucji. Konsorcjum BHL-Europe, łączy w sobie najważniejsze europejskie muzea historii naturalnej, ogrody botaniczne, biblioteki, uniwersytety, inicjatywy ochrony różnorodności biologicznej oraz firmy informatyczne. Projekt jest finansowany w ramach europejskiego programu eContentplusprzez okres trzydziestu sześciu miesięcy. 

HR_bhl-europe_team

Projekt łączy istniejące w Europie cyfrowe kolekcje literatury, o tematyce bioróżnorodności. Umożliwi dostęp do wielojęzykowego portalu, wyposażonego w innowacyjną funkcję wyszukiwania, ułatwiającą szybkie wyszukiwanie wszystkich wymaganych przez użytkownika informacji. Wielojęzyczny interfejs portalu, umożliwi użytkownikom wyszukiwanie w ich rodzimym języku. W uzupełnieniu do portalu, cała literatura będzie dostępna przez European Digital Library – EUROPEANA. Po raz pierwszy, opinia publiczna, naukowcy oraz decydenci, będą mieli nieograniczony dostęp do tego ważnego źródła informacji. Wszyscy będą mieli bezpośredni dostęp, do informacji na temat zwierząt i roślin, będą mogli studiować unikalne, oryginalne prace, tworzone przez ważnych naukowców takich jak Karol Darwin czy Alexander von Humboldt oraz podziwiać opracowania graficzne z XVII-nastego i XVIII-nastego wieku. Organizacje zajmujące się ochroną bioróżnorodności, będą miały narzędzie do zbierania danych na temat rzadkich i zagrożonych gatunków oraz możliwość planowania lepszych strategii ochrony. Jednakże projekt nie jest ukierunkowany na badania i rozwój. Głównym celem projektu jest implementacja istniejących rozwiązań technicznych oraz baz danych w celu wyszukiwania i długoterminowego utrzymania cyfrowych obiektów. BHL-Europe nie jest ukierunkowany na digitalizację, takie działania leżą w ramach kompetencji każdego członka EU. Jakkolwiek projekt może służyć, jako platforma pomocnicza w implementacji programów digitalizacji. Mamy nadzieję, że w ramach BHL-Europe, możemy poprawić (obecną) sytuację w odniesieniu do finansowania procesu digitalizacji w ramach EU.
 

Struktura projektu

 

WP 1 - Zarządzanie i koordynacja projektem

Zadania administracyjne: Nadzór nad spójnością i przestrzeganiem przepisów przez konsorcjum oraz regulacją i zasadami finansowa programu eContentplus; osadzenie projektu w społeczności europejskiej bioróżnorodności.

Zadania techniczne: Implementacja wytycznych projektu do postaci działającej struktury; zapewnienie wymiany informacji, oraz podtrzymywanie komunikacji pomiędzy partnerami; zapewnienie rozwoju projektu; gwarantowanie terminowości.

Kontrola jakości: Zapewnienie weryfikowalnego postępu projektu i wysokiej, rzeczywistej jakości produktu końcowego programu eContentplus.

WP 2 - Analiza obszaru zasobów oraz zarządzanie procesem pobierania danych

Zadania: Założenie systemu informacji bibliograficznej, zasobów ułatwiających wyszukiwanie oraz systemu zarządzania przez stronę internetową. Upewnienie się, że wszystkie istotne pozycje literaturowe, związane z bioróżnorodnością są na odnotowane do skanowania; upewnienie się, że wszyscy dostawcy treści bibliotecznych są zgodni, co do technicznej architektury projektu; zapewnienie efektywnego skanowania we wszystkich instytucjach dostarczających zasoby; zapewnienia linkowania do EUROPEANA; zapewnienie rozszerzania sieci pozyskania zasobów.

WP 3 - Implementacja technologiczna

Zadania: Zarządzanie i koordynacja rozwojem technologicznym i związanymi z tym standardami wielojęzykowego dostępu ogólnoeuropejskiego BHL-Europe. Implementacja technologiczna zostanie skoncentrowana na innowacyjnym zastosowaniu, sprawdzonych technologii w celu dostarczenia stabilnych rozwiązań.

WP 4 - Prawodawstwo własności intelektualnej

Zadania: Zarządzanie i koordynacja prawami własności intelektualnej, dla BHL-Europe i porozumieniami z posiadaczami praw do własności. Zapewnienie, że BHL-Europe, EUROPEANA oraz BHL stosują podobne podejście do praw własności intelektualnej w celu wymiany zasobów, pomiędzy tymi partnerami, bez potrzeby dalszego rozpatrywania praw własności.

Notabene. Większość materiałów podlegających digitalizacji jest własnością publiczną, co do której wygasły prawa autorskie. Materiały te, pozostaną w sferze dobra publicznego i będą dostępne, dla wszystkich użytkowników.

WP 5 - Rozpowszechnianie, Wykorzystanie i Ocena

Zadania Rozpowszechniania: Rozwój strategii rozpowszechniania; szerzenie świadomości, zrozumienia i aktywności na temat projektu wśród społeczeństwa i udziałowców w krajach EU; zapewnienie efektywnego rozpowszechniania celów i wyników projektu do odbiorców; zapewnienie dobrej komunikacji, pośród europejskiej społeczności naukowej.

Prezentacja i demonstracja celów: Zapewnienie rozpowszechnienia wyników projektu, na konferencjach, w czasie wydarzeń publicznych oraz wśród członków konsorcjum.

Wykorzystanie: Zapewnienie implementacji wyników projektu do innych projektów, inicjatyw, instytucji i krajów.

Ocena: Monitorowanie poziomu wykorzystania BHL-Europe; badania pośród użytkowników portal sieciowego.