The Biodiversity Heritage Library for Europe (BHL-Europe)

  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 760 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /srv/www/htdocs/bhle/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 632.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta LEFT JOIN i18n_blocks i18n ON (b.module = i18n.module AND b.delta = i18n.delta) WHERE (i18n.language ='pl' OR i18n.language ='' OR i18n.language IS NULL) AND ( b.theme = 'framework' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) )ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /srv/www/htdocs/bhle/modules/block/block.module on line 456.

BHL-Europe jest trzyletnim projektem, skupiającym 28 największych muzeów historii naturalnej, ogrodów botanicznych oraz instytucji towarzyszących.
 

Biblioteki na świecie, szczególnie te powiązane z muzeami historii naturalnej i ogrodami botanicznymi, posiadają większość opublikowanych zasobów informacji o tematyce bioróżnorodności. Jednakże elektroniczny dostęp do tej wiedzy, jest utrudniony. Głównym celem BHL-Europe, jest ułatwienie dostępu do tych informacji dla ogółu społeczeństwa, poprzez poprawienie współpracy pomiędzy europejskimi bibliotekami cyfrowymi.

Projekt będzie umożliwiać wielojęzyczny dostęp do informacji o bioróżnorodności, poprzez stronę internetową BHL-Europe, dzięki specjalistycznym narzędziom wyszukiwania i pobierania informacji z portalu EUROPEANA.

Ilustracje z literatury widoczne na stronie internetowej, pokazują bogactwo materiału o bioróżnorodności, który chcemy udostępnić światu.

BHL-Europe jest utworzona w ramach sieci najlepszych praktyk (Best Practice Network), ufundowanej przez Komisję Europejską w ramach programu eContentplus, jako część polityki i2010.