The Biodiversity Heritage Library for Europe (BHL-Europe)

BHL-Europe jest trzyletnim projektem, skupiającym 28 największych muzeów historii naturalnej, ogrodów botanicznych oraz instytucji towarzyszących.
 

Biblioteki na świecie, szczególnie te powiązane z muzeami historii naturalnej i ogrodami botanicznymi, posiadają większość opublikowanych zasobów informacji o tematyce bioróżnorodności. Jednakże elektroniczny dostęp do tej wiedzy, jest utrudniony. Głównym celem BHL-Europe, jest ułatwienie dostępu do tych informacji dla ogółu społeczeństwa, poprzez poprawienie współpracy pomiędzy europejskimi bibliotekami cyfrowymi.

Projekt będzie umożliwiać wielojęzyczny dostęp do informacji o bioróżnorodności, poprzez stronę internetową BHL-Europe, dzięki specjalistycznym narzędziom wyszukiwania i pobierania informacji z portalu EUROPEANA.

Ilustracje z literatury widoczne na stronie internetowej, pokazują bogactwo materiału o bioróżnorodności, który chcemy udostępnić światu.

BHL-Europe jest utworzona w ramach sieci najlepszych praktyk (Best Practice Network), ufundowanej przez Komisję Europejską w ramach programu eContentplus, jako część polityki i2010.